menu
subskrypcja
Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi naszych ogrodów działkowych? Podaj nam swój adres e-mail.

pogoda
Pogoda Kołata
...
© mojapogoda.com
Prognoza szczegółowa na najbliższe dni
Życenia Świąteczne:: 18 grudzień 2017 21:24

Wesołych świąt


Święta Bożego Narodzenia
są czasem refleksji, zadumy i oczekiwania, jest ciepło, rodzinnie i cicho,
ten czas sprzyja rodzinnej, familijnej atmosferze. 

Życzymy, aby szczęście, miłość i radość, 
otaczały Was przez cały następny rok 2018. 

Zarząd ROD "Zielona Polana"


U W A G A :: 21 październik 2017 22:22

UWAGA !!! – Przypominamy o obowiązku zabezpieczenia naszych działek przed okresem zimowym - szczególną uwagę należy zwrócić na elementy dostarczające wodę do naszych działek - zawory i liczniki wody!!


I N F O R M A C J A:: 21 październik 2017 22:16

INFORMACJA !!!
Na zebraniu Zarządu ROD w dniu 21.10.2017, naszemu działkowiczowi Marianowi Kujawa powierzono funkcję Społecznego Instruktora ds. ogrodniczych w naszym Ogrodzie. Społeczna Służba Instruktorska to pomoc i doradztwo ogrodnicze, szerzenie wiedzy ogrodniczej oraz wywieranie wpływu na zagospodarowanie działek i ogrodów, a tym samym poprawa wizerunku naszych ogrodów. Jest to jednocześnie służba pomagająca Zarządowi ROD w przeglądzie i ocenie stanu wyglądu estetycznego naszych ogrodów.


UWAGA !!!:: 30 czerwiec 2017 20:11

UWAGA !!
Od dnia 17 czerwca 2017r nastąpiły zmiany przepisy w sprawie wycinki drzew na terenach Rodzinnych Ogrodów Rodzinnych.
Od 17.06. 2017r można usunąć z działki lub z terenów wspólnych ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego oraz srebrzystego.
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W przypadku grubszych pni należy uzyskać zgodę zarządu ROD „Zielona Polana”, a następnie złożyć wniosek o zgodę na wycinkę drzewa w Gminie Pobiedziska.
Drzewa owocowe i krzewy można usunąć tak jak dotychczas bez uzyskania zgody.


I N F O R M A C J A !!!:: 02 maj 2017 22:11

I N F O R M A C J A ! - Na zebraniu Sprawozdawczym w roku 2017 zatwierdzono i przyjęto wnioski oraz uchwały dotyczące planu pracy w ROD „Zielona Polana” na rok 2017.
1- Uchwały o przyjęciu sprawozdań z działalności merytorycznej oraz księgowej w naszym Ogrodzie. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej naszego Ogrodu. Ponadto przyjęto uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi ROD „Zielona Polana” oraz Komisji Rewizyjnej ROD „Zielona Polana” za miniony 2016 rok,
2- Uchwałę o odpłatnościach w ROD na rok 2017 – podana w informacjach,
3- Ustalono terminy zebrań Zarządu ROD w każdą 3-cią sobotę miesiąca,
4- Podjęto decyzję o pełnieniu dyżurów przez członków Zarządu w każdą 3-cią sobotę miesiąca w okresie październik – marzec oraz w każdą sobotę miesiąca w okresie kwiecień – wrzesień,
5- Podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkania integracyjnego z zabawą taneczną oraz Dnia Dziecka w miesiącu czerwcu w podobnym zakresie jak w latach poprzednich.
6- Uchwałę o planowanych inwestycjach i remontach w ROD „Zielona Polana” w roku 2017 i następnych, poniżej wymieniony zakres prac:
a- wykonanie nowych lamp oświetleniowych
b- dalsza konserwacja utwardzanej nawierzchni alejek ogrodowych
c- remont zasuw i trzpieni, oraz tabliczek informacyjnych na przyłączach wodociągowych
d- zorganizowanie konserwacji liczników oraz szafek energetycznych podobnie jak w latach poprzednich, ewentualna wymiana starych liczników elektrycznych na nowe, po komisyjnym przeglądzie
e- wymiana napędu bramy w sektorze „A”. Konserwacja urządzeń przy bramach.
f- wykonanie 2 szt tablic informacyjnych z planami ogrodów
g- dalszy remont lub wymiana ogrodzenia zewnętrznego ROD w zakresie ustalanym na bieżąco przez Zarząd
h- uzupełnienie tabliczek administracyjnych na działkach
7- Stała kontrola wywozu i składowania odpadów zielonych
8- Zwracanie szczególnej uwagi na gospodarkę odpadami komunalnymi (właściwa segregacja odpadów przez działkowiczów)
9- Zorganizowanie wykaszania wspólnych terenów zielonych w ROD (w tym rów melioracyjny oraz boiska)
10- Zorganizowanie odczytów liczników prądu oraz liczników wody podobnie jak w latach poprzednich
11- Dbanie o wygląd estetyczny całego Ogrodu, organizowanie przeglądu działek pod tym względem – zwrócenie szczególnej uwagi na działki zaniedbane
12- Ewentualne powoływanie grup problemowych w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych zaistniałych na terenie naszego Ogrodu
13- Czynnie udzielać się w rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony prawnej naszych ogrodów (działek), udzielanie pomocy prawnej przy zawieraniu umów przeniesienia praw do działek z osobom trzecim lub osobom bliskim…


xHTML 1.0 Strict CSS 3 Licznik odwiedzin: 8038 Marcin "Wasyl"Wasilewski